> AB Vakwerk sluit aan bij Taalakkoord Werkgevers

AB Vakwerk sluit aan bij Taalakkoord Werkgevers

Uitzendcoöperatie AB Vakwerk is aangesloten bij het Taalakkoord en voegt zich daarmee officieel tot een selecte groep werkgevers die zich bovengemiddeld inspant voor een betere taalvaardigheid van zijn werknemers. Frank Beemster (adviseur Arbo en opleidingen) nam het bijbehorende certificaat donderdag 29 november namens AB Vakwerk in ontvangst uit handen van Ruth Karakaya, adviseur Taalakkoord bij het Leerwerkloket.

,,Meer dan 700.000 werkenden hebben moeite met lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. Het is voor medewerkers lastig om zich verder te ontwikkelen als zij de taal niet goed beheersen. AB Vakwerk is zich daarvan bewust en besteedt veel aandacht aan taal op de werkvloer. Wij zijn verheugd en trots dat AB Vakwerk zich nu ook bij het Taalakkoord heeft aangesloten”, zegt Karakaya.

Meer loopbaankansen

AB Vakwerk heeft veel ervaring met arbeidsmigranten die zij bemiddelt bij akkerbouw, tuinbouw- en productiebedrijven. Beemster: ,,Honderden van onze EU-medewerkers worden jaarlijks opgeleid door diverse opleiders. Dit helpt hen niet alleen beter communiceren op de werkvloer bij onze opdrachtgevers, maar ook om zich verder te ontwikkelen in hun loopbaan.” Ter illustratie: Bij AB Vakwerk werken enkele tientallen uit Polen afkomstige accountbeheerders. Een deel van deze groep werd aanvankelijk bemiddeld als productiekracht, maar kon mede dankzij taaltraining doorgroeien tot vaste accountbeheerder bij AB Vakwerk.

Individuele taalondersteuning

Behalve taaltraining voor EU-medewerkers, verzorgt AB Vakwerk ook individuele taalondersteuning voor medewerkers die kampen met dyslexie of om andere reden hulp nodig hebben. Binnen het Taalakkoord zet AB Vakwerk zich nu samen met andere werkgevers in op taal en deelt zij kennis en ervaringen op dat gebied. Het Taalakkoord wordt uitgevoerd door de Leerwerkloketten en is een initiatief van het ministerie van SZW.

Meer info op www.taalakkoord.nl